Regulamente

REGULAMENT “Giveaway – Zitminis”

regulament-giveaway-zitminis

1. Organizatorul promotiei Vanzare cu prime ”Giveaway – Zitminis”, este organizata MLL General CONCEPT SRL, cu sediul in Zambetului, nr 18, sector 6, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/10405/2016, cod unic de inregistrare fiscala RO36389775 in continuare va fi denumit “Organizator”.

  • Decizia de derulare a promotiei conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finala si obligatorie pentru orice participant la campanie („Participant”). Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.
  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul Regulament in perioada desfasurarii promotiei, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste modificari. Modificarile vor intra in vigoare in termen de 24 de ore de la modificarea acestora.
  • Prezenta campanie publicitara este organizată în conformitate cu prevederile art. 48 si urmãtoarele din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţa, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 si reprezinta Vanzare cu prime, pentru promovarea produselor şi a serviciilor oferite de către MLL GENERAL CONCEPT SRL.

2. Dreptul de participare si conditiile de participare

  • De aceasta Campanie beneficiaza toate persoanele fizice cetateni romani, cu domiciliul / resedinta in Romania (denumita in continuare si „Participant”).

3. Articolul 2. Durata si Locul de desfasurare.

  • Campania promotionala se desfasoara pe contul de instagram Acnemy.ro in perioada 20.01.2024 – 31.01.2024.

4. Modul de desfasurare al Campanie – Mecanismul promotiei

In perioada 20.01.2024 – 31.01.2024 si cuprinde actiuni de promovare cu tombola la care participa orice persoana fizica cu varsta peste 18 ani impliniti cu domiciliul sau resedinta in Romania care:

  • Are un cont activ si unic pe platforma Instagram, orice incercare de inselaciune sau participarea de pe mai multe conturi duce automat la invalidare.
  • Este urmaritor al contului de Instagram “@acnemy.ro”;
  • Participa activ printr-un comentariu relevant care sa raspunda  la intrebarea din descrierea postului;
  • Tag-uieste minim 1 persoana din lista sa de prieteni pe de platforma Instagram care detin conturi active;
  • Da like la postarea aferenta campaniei;
  • Comentariul nu trebuie sa contin mentiuni jignitoare sau ofensatoare, reclame la brand-uri de bautura alcoolica sau tutun, date defaimatoare sau cu caracter personal;
  • Orice solicitare din partea castigatorilor pentru modificarea/schimbarea produselor nu este admisa;
  • Nu se va acorda contravaloarea produsului primit/e in bani.
  • Nu pot participa la GIVEAWAY, chiar daca indeplinesc conditiile din prezentul Regulament, angajatii sau colaboratorii Organizatorului sau ai sponsorilor Organizatorului.

5. Premiile si acordare premiilor

 • Se acorda 5 premii ce constau intr-un set comestic “Zitminis”.
 • Fiecare castigator beneficiaza de un singur set cosmetic.
 • Premiile se acorda prin tragere la sorti, in data de 5 februarie 2023. Se vor extrage 5 castigatori, iar pentru fiecare castigator, suplimentar cate 5 rezerve. Daca castigatorul desemnat nu indeplineste conditiile din prezentul Regulament sau refuza premiul, se va apela la rezerve pentru desemnarea altui castigator. Organizatorul nu este responsabil de imposibilitatea de contactare a castigatorului cauzata de furnizarea unor date de contact eronate sau de lipsa unui raspuns din partea acestuia. Imposibilitatea de contactare a castigatorului sau lipsa unui raspuns din partea acestuia in termen de 24 de ore, de la data incercarii de contactare sau de la data informarii castigatorului, dupa caz, atrage pierderea premiului si se va apela la rezerve, acestea vor fi contactate in ordinea extragerii. Castigatorii vor fi contactati prin intermediul aceleiasi paltforma pe care s-a realizat GIVEAWAY-UL, si anume Instagram. Anuntarea castigatorilor se realizeaza dupa ce ORGANIZATORUL are lista finala a celor 5 castigatori, iar anuntul va avea loc ca update la postarea initiala.
 • In cazul in care rezervele nu vor putea fi contactate si validate, premiul nu se mai acorda rezervelor si va ramane in proprietatea Organizatorului.
 • Tragerea la sorti va fi electronica si se va desfasura de catre Organizator si inregistrata.
 • Premiile vor fi expediate prin curier, la adresa de resedinta furnizata de castigator prin mesaj privat catre contul de instagram Acnemy.ro, dupa validarea si contactarea castigatorului, printr-un mesaj privat.
 • Nu se acorda contravaloarea premiului in bani.
 • Valoare totala a premiilor este de 680 lei (tva inclus)

6. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 • Actiunile si calitatea serviciilor prestate de catre terti pentru si in numele sau;
 • Probleme de ordin tehnic sau de incapacitate a participantului (erori ale browserelor, probleme ale conexiunii la internet, probleme de hardware sau software ale device-ului cu care acceseaza platforma Instagram, incapacitatea Participantului de a lucra pe calculator/telefon sau de a naviga pe internet) pe care le-ar putea intampina acestia la inscrierea in concurs, din motive ce nu tin de Organizatori;
 • Postarea comentariilor in afara perioadei concursului, asa cum este definita la SECTIUNEA 3 din prezentul regulament, eventualele dispute legate de drepturile Participantilor asupra conturilor de Instagram sau de datele de contact ale participantilor;
 • Eventualele dispute legate de drepturile Participantilor asupra conturilor de Instagram sau de datele de contact ale participantilor;
 • orice incercare de participare la concurs facuta in afara perioadei definite in prezentul regulament;
 • Pierderea de catre Participant a datelor de logare, blocarea contului de Instagram, a adreselor de e-mail ale participantului sau alte defectiuni ale mecanismelor retelelor de socializare care fac imposibila contactarea sau validarea participantului si care nu sunt imputabile Organizatorului;
 • Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea credinta a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului) sau a device-ului mobil folosit a accesarea platformei Instagram;
 • Erori cauzate de folosirea altor tehnologii sau retele de socializare decat cele indicate de catre Organizator in regulament;
 • Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la concurs, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il pot exercita in mod rezonabil;
 • Imposibilitatea Castigatorului de a intra in posesia premiului, din cauze independente de vointa Organizatorului.

7. Taxe si impozite

  1. Organizatorul este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, care ar putea fi datorate ca urmare a efectelor si/sau beneficiilor promotiei, conform prevederilor legale in vigoare.
  2. Prezenta campanie se desfasoara cu scopul promovarii.

8. Incetarea promotiei. Forma majora

  1. Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa lor, de a continua Campania.
  2. In situatiile avute in vedere de art. 9. Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participantii la Campanie, dupa cum nu are nici o obligatie de rambursare a unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

9. Litigii

  1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
  2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
  3. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

10. Diverse

  1. Eventualele intrebari suplimentare legate de derularea promotiei pot fi adresate in magazinele participante sau la adresa de email specificata la fiecare website inscris in campanie.
  2. Regulamentul este intocmit si este transmis de Organizator catre magazinele partenere ale acestuia pentru a fi pus la dispozitia participantilor in mod fara un cost suplimentar, in fiecare magazin participant la Campania Promotionala.
  3. Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la modul de promovare a prezentei campanii de catre terte persoane sau societati.
  4. Organizatorul nu isi asuma nici o responsabilitate in cazul in care conducerea magazinelor participante la campanie, nu afiseaza sau nu ofera Regulamentul pentru informarea participantilor la campanie.

Organizatorul nu este raspunzator pentru plata de catre Castigatori a contributiei de asigurari sociale de sanatate, a eventualelor asigurari sau a altor obligatii fiscale datorate de catre Castigatori pentru premiile castigate de acestia, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa (in cazul premiilor impozabile) aplicabil veniturilor individuale provenite din alte campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul promotiei, se obliga sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor legale ale legii 227/2015 Codului Fiscal.

11.  Prelucrarea datelor cu caracter personal

 • Datele cu caracter personal ale participantilor sunt prelucrate de catre Organizator, in scopul desfasurarii Concursului, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul”) si ale Legii nr. 190/2018.
 •  Datele personale sunt prelucrate de catre Organizator, in calitate de operatori de date, atat direct, cat si prin intermediul Agentiilor, in calitate de persoane imputernicite (entitati care prelucreaza date cu caracter personal pe seama și în numele Organizatorilor) in sensul Regulamentului.
 • Temeiul juridic al prelucrarii datelor il constituie executarea contractului (art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulament), respectiv acordarea de catre Organizatori castigatorului a premiului mentionat in prezentul regulament de concurs
 • De asemenea, organizatorii prelucreaza datele castigatorului in temeiul obligatiilor prevazute de reglementarile legale in vigoare referitoare la calcularea, retinerea si virarea la bugetul de stat a sumelor reprezentand taxe, impozite si contributii datorate de acestia in considerarea naturii premiilor acordate care constituie avantaje in natura si care urmeaza regimul fiscal al acestei categorii, conform art. 6) din Regulament (astfel cum se mentioneaza si in art. 7).

Categoriile de date personale care fac obiectul prezentei prelucrari sunt urmatoarele:

 • pentru toti participantii: contul de Instagram cu informatiile aferente;
 • pentru castigator: nume, prenume, adresa de email, numar de telefon, localitatea de resedinta si datele din cartea de identitate.
 • pentru beneficiarul final al premiului si imputernicitii castigatorilor (transferul premiului sau imputerniciti pentru primirea premiilor in numele castigatorului): nume, prenume, respective datele din cartea de identitate (pentru beneficiarul final).

12. Persoanele vizate si drepturile acestora

Persoanele vizate de prezenta prelucrare sunt (a) persoanele fizice majore care se inscriu in concurs potrivit prezentului Regulament Oficial, indiferent daca se dovedeste ulterior ca acestea nu indeplineau conditiile pentru a fi considerate participant potrivit prezentului regulament oficial.

Drepturile Participantilor ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate. Fiecare persoana vizata de prezenta prelucrare beneficiaza conform prevederilor legale aplicabile in materie de urmatoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date – aveti dreptul, ca in orice moment, sa stiti ce date prelucram cu privire la dumneavoastra si cum prelucram aceste date;
 • dreptul la rectificare – in cazul in care constatati ca datele pe care le prelucram sunt incorecte sau incomplete, aveti dreptul sa ne solicitati rectificarea, completarea datelor inexacte sau incomplete;
 • dreptul la stergerea datelor – in anumite situatii (de ex. atunci cand datele nu mai sunt necesare pentru scopul in care au fost colectate sau atunci cand datele sunt prelucrate ilegal) sa solicitati stergerea datelor dumneavoastra prelucrate in scopurile mentionate in prezentul document.
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii – va este recunoscut, iar Organizatorul va fi obligat sa opreasca temporar prelucrarea datelor pana la clarificarea exacta a situatiei acestor date;
 • dreptul la opozitie – din motive legate de situatia dumneavoastra particulara;
 • dreptul de a va adresa cu o plangere – la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a va adresa cu o actiune in instanta – atunci cand considerati ca drepturile dumneavoastra sunt incalcate;

In cazul oricaror intrebari cu privire la prelucrarea datelor personale sau in vederea exercitarii oricaruia dintre drepturile mentionate mai sus, persoana vizata va transmite o cerere scrisa, la adresa de e-mail contact@acnemy.ro.