Regulamente

Regulamentul campaniei promotionale “Acnemy x Dermatologi – CND 2024”

 1. Organizatorul campaniei. Produse participante. Conditia de participare. Durata
  • Organizator al acestei campanii promotionale („Campania”) este compania MLL General CONCEPT SRL, cu sediul in Zambetului, nr 18, sector 6, Bucuresti, in continuare va fi denumit “Organizator”.
  • Campania promoveaza toate produsele comercializate sub marcile Acnemy, ( Anexa 2 la prezentul regulament) (marca inregistrata NicheLab) – numite in continuare “produse participante”, produse comercializate pe site-ul www.acnemy.ro.
  • Conditia de participare la Campanie comunicarea de catre medic catre pacient a codului personalizat care i-a fost atribuit de catre Organizator, cod ce este aplicat la plasarea si finalizarea unui comenzi pe site-ul www.acnemy.ro pe durata Campaniei, cu cel putin un produs ce apartine marcii participante, dintre cele mentionate la art. 1.2.
  • Consumatorii care indeplinesc conditia de participare pe durata Campaniei se vor putea inscrie online, completand campurile obligatorii din formularul de inscriere disponibil pe website: https://acnemy.ro/promotie,. Campania se deruleaza in perioada 27 iunie 2024 – 27 ianuarie 2025.
 1. Participantii

La aceasta Campanie pot participa exclusiv medicii dermatologi prezenti la Congresul National de Dermatologie – Poiana Brasov 2024 – cărora li s-a atribuit un cod de discount personalizat (scris pe retetarul primit in cadrul Congresului National de Dermatologie – Poiana Brasov 2024) de către Organizator (denumit în continuare “Codul”), cu exceptia angajatilor Organizatorilor, ai Agentiilor si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).

2.1 La Campanie participa toate produse comercializate/distribuite in perioada Campaniei pe piata din Romania de catre Organizator.

2.2 Conditia de participare o constituie comunicarea de catre medic catre pacient a codului personalizat care i-a fost atribuit de catre Organizator prin intermediul unui retetar personalizat, cod ce este aplicat la plasarea si finalizarea a minim o comanda de pe site-ul www.acnemy.ro pe durata Campaniei, a oricarui un produs ce apartine ACNEMY. Codul personalizat are aceeasi valabilitate ca si campania, 27.06.2024 – 27.01.2025.

2.3. Codurile personalizat primite de medici nu sunt transferabile, fiecarui medic ii este atributi un cod, pe care ulterior il comunica pacientilor. In cadrul Campaniei nu este permis ca medicii sa poata face schimb de coduri, sau ca un medic sa doneze codul altui medic participant pentru a ii creste sansele.

2.4 Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui Regulament.

2.5 Nu se va acorda contravaloarea beneficiului primit/e in bani.

2.6 Orice solicitare din partea participantilor la campanie pentru modificarea/schimbarea produselor dupa cumparare nu este admisa.

 1. Premiile
 • In cadrul Campaniei se atribuie prin tragere la sorti urmatoarele premii:
  • Premiul 1 – 1 (un) premiu ce consta intr-un citybreak intr-un oras din Uniunea Europa de doua persoane, 2 nopti cazare si bilete de avion incluse (dus-intors) cu bagaj de mana, in valoare de 1000 euro. Premiul nu include: Transfer aeroport – hotel – aeroport, asigurare medicala și taxa de oras.
  • Premiul 2 – 1 (un) premiu ce consta intr-un citybreak intr-un oras din Romania, de doua persoane, 2 nopti cazare si transport inclus (dus-intors), in valoare de 800 euro.
  •  Premiul 3 – Se acorda 10 (zece) voucher pe eMAG, pentru 10 castigatori individuali si diferiti, fiecare voucher avand valoare de 1000 lei (tva inclus). Premiul se ofera sub forma de voucher si poate fi folosit pentru a achizitiona produse de pe site-ul emitent.
  • Premiul 4 – Se acorda 10 (zece) voucher pe Bilenegre.ro, pentru 10 castigatori individuali si diferiti, fiecare voucher avand valoare de 500 lei (tva inclus). Premiul se ofera sub forma de voucher si poate fi folosit pentru a achizitiona produse de pe site-ul emitent.
 • Premiile nu pot fi inlocuite cu alte bunuri sau produse, nu sunt transmisibile si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani; in cazul refuzului castigatorului de a beneficia de premiu (prin refuz intelegandu-se orice manifestare expresa si neechivoca ca de exemplu, dar fara a se limita la situatiile in care castigatorul refuza preluarea premiului de la reprezentantul Organizatorului, refuza semnarea procesului-verbal de predare-primire etc), asa cum este acesta descris in prezentul Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a apela la rezervele extrase conform prezentului regulament. Orice alte cheltuieli sau obligatii de orice alta natură, în legatura cu intrarea castigatorului in posesia premiului, sunt în sarcina exclusivă a câstiga
 1. Mecanismul

4.1. Participanții eligibili la prezenta Campanie sunt exclusiv medicii dermatologi prezenti la Congresul National de Dermatologie – Poiana Brasov 2024 – cărora li s-a atribuit un cod de discount personalizat de către Organizator (denumit în continuare “Codul”).

4.2. Înscrierea la Campanie se realizează în mod automat prin fiecare utilizare de catre pacient pe site-ul www.acnemy.ro a Codului atribuit participantului (medicului) în perioada de desfășurare a Campaniei, astfel cum este definită la Art. 1.

4.3. Fiecare utilizare a Codului constituie o înscriere distinctă la tragerea la sorți pentru acordarea premiilor Campaniei.

4.4. Numărul de înscrieri la tragerea la sorți pentru fiecare participant va fi egal cu numărul total de utilizări ale Codului atribuit acestuia, înregistrate în perioada Campaniei.

4.5. Șansele de câștig ale unui participant cresc proporțional cu numărul de utilizări ale Codului său, fără a exista o limitare a numărului maxim de înscrieri per participant.

4.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica eligibilitatea Codului utilizat și de a invalida înscrierile care nu respectă termenii și condițiile prezentului Regulament.”

4.7 Premile se acorda prin tragere la sorti organizate conform dispozitiilor art.5 din prezentul regulament. Un participant unic definit prin numar de telefon si nume poate sa castige un singur premiu in cadrul Campaniei.

 1. Tragerea la sorti si validarea castigatorilor
 • Tragerile la sorti pentru desemnarea castigatorilor vor avea loc la sediul Organizatorului de in prezenta unei comisii formata dintr-un Organizatorului, astfel:
 • la data de 03.02.2025 se vor extrage potentialii castigatori ai premiilor alocate in interval calendaristic 27.06.2024– 27.01.2025, dintre inscrierile valide efectuate in acest interval;
 • Premiile se atribuie in ordinea in care sunt prezentate in art. 3 de mai sus. La data tragerii la sorti, dupa extragerea potentialilor castigatori ai premiilor, se vor extrage cinci rezerve pentru fiecare dintre acestia, care vor fi contactate in ordinea in care au fost extrase in cazul in care un potential castigator refuza premiul, ori in eventualitatea invalidarii acestuia.

5.3 Fiecare potential castigator va fi anuntat telefonic, la numarul de telefon pe care l-a mentionat la inscriere, in cel mult 5 zile lucratoare de la data extragerii, cu privire la procedura de urmat in vederea validarii finale si atribuirii premiului. Acestuia i se va aduce la cunostinta faptul ca trebuie sa comunice date personale, in vederea validarii sale finale, pentru atribuirea premiului castigat, precum si pentru anuntarea publica a castigatorilor conform obligatiei instituita de OG nr.99/2000, solicitandu-i-se sa isi exprime in prealabil acordul in acest sens.

5.4 In cazul in care un potential castigator nu poate fi contactat telefonic conform art. 5.3 de mai sus (ca de exemplu in situatiile in care nu raspunde la telefon, numarul nu este alocat, nu se afla in aria de acoperire a serviciului de telefonie mobila, numarul de telefon este suspendat, deranjat etc.) acesta va fi invalidat, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, iar Organizatorul isi rezerva dreptul de a apela la rezervele desemnate conform art. 5.2 de mai sus, in ordinea in care acestea au fost extrase.

5.5 Un potential castigator va fi validat daca trimite, in termen de 2 zile lucratoare de cand a fost contactat telefonic pentru a i se confirma calitatea de potential castigator, in modalitatea/la adresa de e-mail ce i-a fost comunicata tot atunci, o imagine (poza, scan) a bonului fiscal pe care l-a inscris, care atesta indeplinirea conditiei de participare la Campanie, precum si datele necesare completarii procesului-verbal de validare si atribuire a premiului. Potentialul castigator va fi validat final daca trimite, in termen de 3 zile lucratoare de cand a fost contactat telefonic pentru a i se confirma validarea informatiilor de pe documentul fiscal trimis, in original acel document fiscal la sediul Organizatorlui mentionat in Art. 1.3.,

5.6 Netrimiterea de catre un potential castigator a documentelor necesare pentru validare, in termenul precizat la articolul 5.5 de mai sus, duce la pierderea de catre acesta a dreptului de a mai intra in posesia premiului, fara nici o compensare sau despagubire din partea Organizatorului. Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor bonuri/documente fiscale/ care sunt degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale bonurilor/documentelor fiscale sau ale elementelor componente datorate manevrarii acestora, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

5.8 Organizatorul are dreptul de a analiza / verifica înscrierile in Campanie; orice neregulă ce poate fi clasificată drept încercare de fraudare din partea unui Participant va fi cercetată pentru înlaturarea oricărei suspiciuni de fraudă. Dacă se constată că un Participant a efectuat înscrieri folosind de mai multe ori același document fiscal utilizând sau nu mijloace de comunicare diferite la transmiterea formularului de înscriere în Campanie, SAU dacă se constată că același document fiscal a mai fost anterior înscris in Campanie, Organizatorul își rezervă dreptul să solicite de la participantul/participanții în cauză lamuririle necesare pentru clarificarea situației și orice documente relevante pentru eliminarea oricarei suspiciuni de fraudă, și va invalida toate înscrierile care nu respectă condițiile menționate în prezentul regulament. Organizatorul va invalida și nu va livra/acorda premii acelor Participanți care nu au înlaturat suspiciunea de fraudare a Campaniei.

5.9 Dupa validare si stabilirea de comun acord a tuturor detaliilor in legatura cu atribuirea premiilor, si se va incheia un proces-verbal de atribuire (predare-primire) a premiului ce trebuie semnat de fiecare castigator si de reprezentantul Organizatorului. Premiul ce constau in Bicicleta electrica va fi predata personal castigatorilor, acestia fiind contactati in vederea stabilirii momentului si a modalitatii in care vor intra in posesia premiilor, În cazul imposibilității ridicării personale a premiului, din motive independente de Organizator, câștigătorul va suporta eventualele cheltuieli suplimentare de transport sau la alegerea modelului de Bicicleta sa include si transportul acesteaia.

5.10 Pentru persoanle care s-au inscis prin plasarea unei comenzi pe site-ul campaniei nu este nevoie sa faca nicio actiune in vederea validarii suplimentare, cu conditia ca, comanda sa fie platita, livrata si sa aiba status de finalizata.

5.11 In cazul in care vreun castigator, din motive personale sau care nu se afla sub controlul si responsabilitatea Organizatorului, nu va primi premiul in modalitatea, in conditiile si termenul descrise in prezentul Regulament, acesta nu va primi nicio compensatie/despagubire din partea Organizatorului.

5.12 Organizatorul va face publica lista cu numele castigatorilor si denumirea premiului castigat de fiecare dintre acestia, dupa validarea finala a lor, prin postarea acestor informatii pe site-ul https;//acnemy.ro in sectiunea “Castigatori”.

 1. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR PERSONALE

Organizatorul – in calitate de Operator – prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta campanie in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal – Regulamentul U.E. 2016/679 – GDPR, in urmatoarele conditii:

Identitatea operatorului de date

Datele transmise de participanti sunt prelucrate de compania MLL General CONCEPT, cu sediul in Str. Zambetului nr 18, Bucuresti sector 6, 060608, CUI RO36389775, J40/10405/2016, denumita in continuare Operator.

Scopurile prelucrarii

Datele cu caracter personal prelucrare in cadrul campaniei promotionale sunt prelucrate de catre Operator, in urmatoarele scopuri:

 1. Organizarea campaniei promotionale,
 2. Inscrierea participantilor,
 3. Gestionarea inscrierilor online in campanie, desemnarea castigatorului, contactarea si validarea acestuia, acordarea premiului oferit la tombola, indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.
 4. Pentru furnizarea raspunsurilor la solicitarile/reclamatiile/sesizarile consumatorilor (participanti la campanii sau persoane ce furnizeaza date personale prin paginile de contact sau prin infoline);
 5. Pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ce ii revin Operatorului.
 6. Pentru transmiterea de comunicari de marketing. Datele cu caracter personal preluate in cadrul campaniei promotionale de la participantii care si-au dat acordul sa primeasca comunicari ulterioare de marketing din partea brandurilor: Acnemy, Transparent ETC, (am nevoie de alte sugestii) sunt prelucrate de catre Operator, in scopul trimiterii de comunicari ulterioare de marketing (informatii despre produse, oferte, campanii promotionale) despre brandurile de mai sus. Inregistrarea in campania promotionala nu este conditionata de acceptul consumatorului pentru activitatea de marketing direct.

Daca persoanele care doresc sa participe si/sau castigatorii refuza sa furnizeze datele solicitate pentru inscriere si/sau validare, este imposibil ca acestia sa fie inscrisi in campanie sau validati pentru a li se acorda premiile.

Temeiul juridic al prelucrarii datelor personale

 1. Pentru scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor in campanie, precum si pentru validarea castigatorilor si livrarea/ acordarea premiilor, prelucrarea se face in baza consimtamantului participantilor (GDPR 6.1.a).
 2. Pentru scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate, prelucrarea se face in temeiul articolului 6.1.c GDPR (prelucrare necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale) raportat la art. 110 Legea 227/2015 privind Codul fiscal. Lipsa acestor informatii atrage imposibilitatea Operatorului de a depune declaratiile aferente catre autoritatile fiscale.
 3. Pentru scopul furnizarii de raspunsuri/clarificari la solicitarile/cererile/reclamatiile/sesizarile consumatorilor (indiferent de canalul prin care acestea sunt inregistrate – website, linie infoline), prelucrarea opereaza in baza consimtamantului participantilor (GDPR 6.1.a)
 4. Indeplinirea obligatiilor fiscale ce ii revin operatorului se face in baza Art. 6.1.c) – indeplinirea unei obligatii legale care ii revine Operatorului

Datele prelucrate

 1. De la participanti se colecteaza/prelucreaza urmatoarele date: Nume, Prenume, Nr. de telefon, adresa email, varsta.
 2. In cazul castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 se prelucreaza urmatoarele date: nume, prenume, numar de telefon, CNP.
 3. In cazul castigatorilor premiilor constand in suma de 600 lei se prelucreaza urmatoarele date: nume, prenume, numar de telefon,

Perioada prelucrarii

 1. Datele participantilor se stocheaza pe o perioada de 90 de zile de la incheierea campaniei.
 2. Datele castigatorilor se stocheaza pe durata prevazuta de normele legale in vigoare;
 3. Operatorul va prelucra in scop de marketing direct datele personale ale persoanelor care si-au dat acordul in acest sens, pana la retragerea, de catre persoanele vizate, a acestui acord. Stocarea se realizeaza conform politicii organizatorului de retentie a datelor, in functie de scopul prelucrarii acestora.

Modul de prelucrare

Pentru scopul executarii campaniei promotionale, datele vor fi colectate si stocate in baza de date a participantilor (a persoanelor inscrise pentru participarea la tragerea la sorti si desemnarea castigatorilor). Datele participantilor sunt colectate pentru organizarea extragerii, validarea castigatorului, contactarea acestuia, indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii si trimiterea premiului. Datele prelucrate nu vor fi utilizate in niciun alt scop. Persoanele vizate nu vor fi supuse unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor si care ar putea produce un efect juridic sau un impact semnificativ asupra acestora.

Confidentialitate

Datele vor fi colectate prin intermediul site-ului acnemy.ro Datele nu vor fi transferate în străinătate și nu vor fi dezvăluite către alți terți, cu excepția numelui si prenumelui ce vor fi facute publice conform O.G. 99/2000, republicata actualizata si a situațiilor în care Operatorul și/sau Imputerniciții sunt obligați de lege să dezvăluie asemenea date personale către autorități.

Drepturile persoanelor vizate

În perioada de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal, persoana vizată dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plangere in fata unei autoritati de supraveghere. Persoane vizate pot oricând să-și retragă consimțământul de prelucrare. Pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizată poate depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

 

Modalitati de exercitare a drepturilor

Pentru orice solicitare legată de datele personale, în procesul de exercitare a drepturilor menționate în capitolul anterior, persoana vizată poate contacta Operatorul e-mail transmis la adresa: contact@acnemy.ro.

 1. Diverse
 • Participarea la aceasta Campanie implica acceptarea prezentului Regulament.
 • Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, asigurarilor sociale si/sau de sanatate, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Codului Fiscal in vigoare, in cazul premiilor cu valoare impozabila, operatiune efectuata prin intermediul Agentiei de implementare.
 • Regulamentul de participare este disponibil in copie in mod gratuit oricarui solicitant pe site ul https://acnemy.ro. Orice solicitare in acest scop poate fi facuta email contact@acnemy.ro cu mentiunea pentru Campania “Esti mai mult decat acneea ta”.

Organizator

MLL General CONCEPT SRL